BETA
0
Връзка с Фейсбук
Начало
Социално и здравно осигуряване 2014

Социално и здравно осигуряване 2014

Сборник с нормативни актове, първо издание от 2014 година. Прочетете повече

В наличност: На склад

20,00 лв.
Брой:
  • Каталожен №: bs01210
  • Издателство: Сиела
  • Издадена: 2014 г.
  • Корица: мека
  • Страници: 960
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Тегло: 711 гр.
  • ISBN: 978-954-281-466-5
  • В наличност: Да

Описание

Настоящата книга съдържа:

Кодекс за социално осигуряване - (КСО)

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. (ЗБДОО - 2014)

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР)

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ)

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО)

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ)

Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО)

Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ)

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ)

Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (НРВРЗОВВФГВРС)

Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП)

Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)

Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (ЗБНЗОК - 2014)

Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (НОПДМП)

Инструкция № 1 от 1 Януари 2006 г. за прилагане на т. 19 В от преходните и заключителните разпоредби на закона за здравното осигуряване издадена от национална агенция за приходите (Инструкция № 1 от 1 Януари 2006 г.)

Up-sell products
Закон за съдебната власт 2014
Кодекс на труда
Данъчно облагане 2014 - Коментар
Данъци 2017