BETA
0
Връзка с Фейсбук
Начало
Кодекс на труда

Кодекс на труда

В наличност: На склад

7,80 лв.
Брой:
  • Каталожен №: bs01532
  • Издателство: Сиела
  • Издадена: 2014 г.
  • Корица: мека
  • Страници: 532
  • Размер: 13 х 20 см.
  • Тегло: 400 гр.
  • ISBN: 978-954-281-495-5
  • В наличност: Да

Описание

РАЗДЕЛ I  

1. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Извлечение)
2. КОДЕКС НА ТРУДА  

РАЗДЕЛ II

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СКЛЮЧВАНЕТО НА ТРУДОВ ДОГОВОР
Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материално отговорни и други длъжности от осъдени лица
Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст


РАЗДЕЛ III

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА КОНКУРС  
1. Закон за развитието на академичния състав в Република България  (извлечение)
2. Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България (извлечение)

РАЗДЕЛ IV

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Наредба за командировките в страната
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

 

РАЗДЕЛ V

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ  
Наредба за работното време, почивките и отпуските
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
Наредба № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя  

РАЗДЕЛ VI

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА  
Общи правила за вътрешния трудов ред в предприятията  

РАЗДЕЛ VII

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация   

РАЗДЕЛ VIII

СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ  

Наредба за трудоустрояване
Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда

РАЗДЕЛ IX

ТРУДОВА КНИЖКА И ТРУДОВ СТАЖ
Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж  

РАЗДЕЛ X

КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ПРАВО
Закон за уреждане на колективните трудови спорове

Up-sell products
Данъци 2017
Собственост - първо издание (2015)
Завършване на досъдебното производство
Данъчно облагане 2014 - Коментар

 Емил Мингов

 Емил Мингов Професор д-р Емил Мингов заема различни постове – ръководител на Инспектората към Министерство на труда и социалната пол Още...